Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

Jednodnevni izlet 08.08.2020 /SUBOTA/

Manastir Studenica-Novi Pazar- Petrova crkva- manastir Sopoćani

novi pazar

PREUZMITE CENOVNIK

Sastanak grupe u 02:45 h. Polazak iz Loznice 03:00 h sa parkinga železničke stanice. Vožnja preko, Valjeva, Kraljeva...,sa kraćim usputnim pauzama. Dolazak u manastir Studenicu u jutarnjim satima, osnovao ga je Stefan Nemanja 1190. godine. Posle razgledanja dolazak u Novi Pazar, gde je spoj Istoka i Zapada, starog i novog islama i hrišćanstva. Grad smešten u Raškom okrugu, na reci Raški ,tačnije u srcu Staroga Rasa. Sledi obilazak grada sa lokalnim vodičem

/obilazak gradske tvrđave, stare čaršije, Altun Alem džamije, hamama, Amir-aginog hana...

Posle razgledanja, slobodno vreme za čuvene mantije, ćevape i šoping. Skup oko 15 h i odlazak do Petrove crkve koja se nalazi na 2 km od grada. Potiče iz 8. Veka, a njen pun naziv je Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla. Zatim odlazak do manastira Sopoćani . Manastir Sopoćani su udaljeni 17 km od Novog Pazara. To je dom Svete Trojice, podigao je kralj Stefan Uroš /1243-1276/ nedaleko od izvora reke Raške. Polazak za Loznicu predviđen oko 19 h.

Povratak u Loznicu sa kraćim usputnim zadržavanjem oko 00 h.

Cena: 3.750,00 dinara iz Loznice, deca do 12 godina plaćaju 2.650,00 dinra

    

Aranžman obuhvata:

-prevoz autobusom turističke klase /visokopodni sa klimom, audio-video opremom/

-usluge licenciranog vodičaž

-usluge lokalnog vodiča

-oblilaske po programu

-troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

-individualne troškove

-putno zdravstveno osiguranje

-ulaz za Golubačku tvrđavu , grupna ulaznica 450,00 dinara

Način plaćanja:

-gotovinski 50% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka putovanja.

Napomena: Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Putnici vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, stvarima u toku trajanja aranžmana, agencija ne snosi odgovornost u slučaju krađe ili gubitka.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 35 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu, usled nepredviđenih okolnosti npr. gužva na graničnom prelazu, saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak.   Za sve informacije izdate usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino je validan pisan program putovanja dobijen u agenciji. Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.