Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

B E Č

5 DANA 2 NOĆI - AUTOBUSOM

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i  razgledanja

PREUZMITE CENOVNIK

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od  02.08.2017.

1.DAN  putovanja (NEDELJA ) :  BEOGRAD- NOVI SAD - SUBOTICA - BEČ

Sastanak grupe u 22.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,  južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića(ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska  u 23.00 časova. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.

2.DAN (PONEDELJAK ): PARNDORF  - BEČ

Dolazak u Parndorf, (poznat outlet sa preko 170 radnji najpoznatijih brendova), u ranim  jutarnjim satima. Slobodno vreme za šoping do 12. 00 h kada je predvidjen polazak za Bec.  Po dolasku, panoramsko razgledanje grada:Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, palata Belvedere, katedrala Sv. Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg... Nakon razgledanja, smeštaj u hotel u poslepodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

3.DAN (UTORAK  ): BEČ –DUNAVSKI TORANJ - BRATISLAVA

DORUČAK.. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a mi vam preporučujemo fakultativnu posetu Donauturmu (bečki toranj) odakle možete uživati u jedinstvenom pogledu na panoramu grada i u kafe-restoranu probati pravu bečku kafu i originalnu Sacher tortu sa šlagom . Mogucnost organizovanja fakultativnog  izleta za  Bratislavu - slovačku prestonicu koja je svedok krunisanja mnogih kraljeva a posebnost mu daje mešavina germanskih, mađarskih, čeških i jevrejskih uticaja.  NOĆENJE.

4. DAN (SREDA): BEČ / SCHӦNBRUNN/ – SRPSKI BEČ - SUBOTICA - NOVI SAD -BEOGRAD

DORUČAK. Odjava iz hotela i organizovan odlazak do centra Beča. Slobodno prepodne u Beču do polaska za Srbiju ili  fakultativna poseta dvorcu Schönbrunn – veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). Mogucnost organizovanja  fakultativnog izleta » Srpski Beč «  - pešačka tura u pratnji bečkog domaćina koji će vam ispričati interesantne priče o ispreplitanim sudbinama Srbije, srskih velikana i ovog posebnog grada Sastanak grupe oko 20.00h i polazak za Srbiju. Noćna voznja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti.

5. DAN (CETVRTAK ): BEOGRAD

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima  (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ). Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:

Hotel

19, 26 novembar

03, 10 i 17 decembar

Senator 4* 99 €
Eventhotel PYRAMIDE 4* Promo 79 € 89 €

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 12 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke- isključivo u agenciji Argus Tours, ili  35 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51. Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496 Polisa za osiguranje garancije putovanja Uniqa neživotno osiguranje br. 13-71578

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) u odabranom hotelu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,  individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogucnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Donauturm 10 (deca do 6 g. starosti GRATIS) obuhvata organizovan prevoz u pratnji vodiča i obaveznu ulaznicu za lift kojim se stiže do vrha tornja, dvorac Schönbrunn 25 € po osobi - u cenu uključen grand obilazak dvorca u pratnji stručnog lokalnog vodiča i ulaznica (obavezna rezervacija prilikom prijave za aranžman – ograničen broj mesta), Bratislava  15 € po osobi - u cenu uključen prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča,  »Srpski Beč«  15 € po osobi  (deca do 14 godina GRATIS)- u cenu uključen prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča  . Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je: Schönbrunn 30, Bratislavu i Donauturm i Srpski Bec  - 20, (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate); Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner KOMPAS- Siebensterngasse 21,

POPUSTI I DOPLATE: DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU iznosi 70% od ukupne cene aranžmana i radi se na upit.Dete u sobi sa dve punoplatežne osobe: hotel Pyramide  od 0  do 11.99 g. u pomoćnom ležaju  -25€ hotel Senator  od 0 do 10.99 g. u pomoćnom ležaju  -20€ . Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.  

NAPOMENE:U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA:

Austria Trend Eventhotel PYRAMIDE 4*se nalazi južno od Beča u  Vösendorfu na 5 minuta hoda od najvećeg srednjeevropskog tržnog centra  SCS (www.scs.at), tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere. Sve sobe sa TWC i fenom, klimom, mini barom, sefom, SAT TV. Gostima hotela su na raspolaganju 3 restorana, bazen,  wellness sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom. www.austria-trend.at/eventhotel-pyramide

SENATOR  4* je izuzetno prijatan I lepo opremljen gradski hotel. Odlično je povezan sa istorijskim srcem Beča- za desetak minuta vožnje tramvajem broj 43, stanica Rosensteingasse se stiže do Gradske skupštine, Bečkog univerziteta, a do Westbahnhofa vozi tramvaj broj 9. Sve standard sobe su sa TWC I fenom, SAT TV.Gostima hotela je na raspolaganju restoran  gde se služi doručak, bar, besplatan internet. www.senator-hotel.eu

Napomena za smeštaj:U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours,kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Subagent agencija »Kondor tis« d.o.o 

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 38115/878-390
+ 38115/878-391
+ 38115/892-776
fax +381 15 876 071

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

PRATITE NAS