Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

M I L A N O

LUGANO – JEZERO KOMO – ĐENOVA  - OUTLET SERRAVALLE

         5 DANA 2 NOĆI - AUTOBUSOM

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada 

PREUZMITE CENOVNIK

                                                    

Program putovanja sa cenovnikom br.14  od 15.09.2017.  

1.DAN putovanja BEOGRAD - MILANO

Sastanak grupe u 17.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,  južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića(ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska  u 18.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku,  Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2.DAN putovanja MILANO

Po dolasku informativno, panoramsko razgledanje Milana - grad koji se smatra modnom prestonicom i centrom glamura i fudbala: milanska  Katedrala – (katedrala koju okružuje preko 3.400 statua fascinantnog izgleda, jedan je od najboljih primera gotičke arhitekture), Galerija Vitoria Emanuela II i  Milanska skala... Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima posle 15.00 h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti . NOĆENJE.

3.DAN putovanja  MILANO – LUGANO – JEZERO KOMO – MILANO

DORUČAK. Slobodan dan za individualno razgledanje grada.  Mogućnost fakultativnog izleta za Švajcarsku. Obilazak bajkovitog grada Lugano, koji se nalazi na istoimenom jezeru. Obilazak glavnog gradskog trga Della Riforma, crkve San Roco i Santa Maria Degli Angioli i parka vile Ciani. Slobodno vreme za šetnju gradom ili šetnju pored jezera. Nastavak putovanja prema jezeru Komo i slobodno vreme za predah uz espreso i uživanje u ovom divnom krajoliku. Povratak u Milano u večernjim satima. NOĆENJE.

4.DAN putovanja  MILANO – ĐENOVA -  OUTLET SERRAVALLE -  MILANO  – BEOGRAD

DORUČAK. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu, a mi vam preporučujemo jedan od poludnevnih fakultativnih izleta: Đenova  - najlepši grad Ligurijske rivijere izgrađen u kaskadama, rodno mesto Kristofera Kolumba ili za ljubitelje dobrog šopinga poseta poznatom outletu Serravalle sa velikim izborom radnji poznatih brendova. U popodnevnim časovima povratak u Milano po ostatak grupe. Sastanak grupe oko 16.00h i polazak za Srbiju.  Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti.....

5.DAN putovanja  BEOGRAD

...Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U  € PO OSOBI

 

POLASCI u 2017. Hotel 3*
02, 16, 23 i 30 novembar      89 € PROMO*  79 €
07, 14 i 21  decembar      89 € PROMO*  79 €
*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!!!

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51.  Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496, Polisa za osiguranje garancije putovanja Uniqa neživotno osiguranje br. 13-71578

 

NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke- isključivo u agenciji Argus Tours, ili  35   po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit  (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta)  na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu u Milanu,obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (PutnoosiguranjesepreporučujezaulazaknateritorijuzemaljaEU, teputnicisamisnoseodgovornostdauslučaju neobezbedjenogputnogosiguranjailinaosnovuslobodneprocenegraničnihvlasti, budusprečenidauđunateritorijuistih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,obaveznu gradsku komunalnu taksu 1.5 € do 5€ u zavisnosti od kategorije i lokacije hotela  dnevno po osobi,   plaća se na recepciji hotela, individualne troškove  i ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT  i doplata iznosi 65 .   Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.         

 

Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 08h .

 

DESTINACIJA

 

 

 

MESTO POLASKA

VREME

POLASKA

 

MINIMUM

 

 

DOPLATA

MILANO NOVI SAD – ŽELEZNIČKA STANICA 16h 25 PUTNIKA 1.500,00 DIN  !!!

 

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134  Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Lugano & Komo 30€, Đenova 25€ Outlet  Serravalle15 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE:U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA:Hoteli u MILANU : *, B&B Sesto San Giovanni 3*, ST. John 4*, IH Lorenteggio 4*,   Alga 3*, Hotel Ibis Ca' Granda  3*, Rex 3*,  B&B San Siro 3*, Viva 3*, IH Gioia 4*, H2C Milanofiori 4*, Sun Flower 4*,Hotel Studios 4* - se  nalaze  u širem centru Milana  u  blizini stanice gradskog prevoza. U sklopuhotela nalaze se sala za služenje doručka i recepcija. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni.http://www.hotel-bb.com/en/hotels/milano-sesto.htm">http://www.hotel-bb.com/en/hotels/milano-sesto.htm http://www.hotelstjohn.it/hotel.htmlwww.ih-hotels.com/it/milano  www.hotelalgamilano.it   www.ibis-milano-ca-granda.it    www. hotelrexmilano.it   www.hotel-bb.coml. www.vivahotelmilano.com  www.ih-hotels.com/it/milano  www.h2c.it  www.hotelsunflower.ithttp://www.hotelstudiosmilan.com//

Napomena za smeštaj:

-Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će  biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

 

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours,kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI  MINIMUM 50PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

    Subagent agencija »Kondor tis« d.o.o

 

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 38115/878-390
+ 38115/878-391
+ 38115/892-776
fax +381 15 876 071

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

PRATITE NAS